Medewerkers De Blauwe Loper in gesprek met minister Slob

Woensdag 3 april hebben enkele medewerkers vanuit onze stichting aan tafel gezeten met Minister Slob. Op uitnodiging van het regionaal Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland zijn de medewerkers met de Minister in gesprek gegaan over Passend Onderwijs. De Minister heeft uitgebreid de tijd genomen om kennis en notie te nemen van de praktijkervaringen van begeleiders vanuit het samenwerkingsverband, directies, intern begeleiders en leerkrachten vanuit het speciaal (basis) onderwijs en regulier basisonderwijs.
 
Aan het einde van de middag waren alle aanwezigen het er over eens dat dit constructieve overleg voor iedereen een goed beeld had opgeleverd van de activiteiten en effecten, die passend onderwijs in de regio Noord-Kennemerland voor de kinderen en leerkrachten heeft.
 
Op de foto staan (van links naar rechts): Paul Edelschaap (directeur De Wijde Veert / Barnewiel), minister Slob, Nienke Naberman (intern begeleider De Wijde Veert / Barnewiel) en Binja van Saus (intern begeleider De Helix).
Cookie instellingen