Onderwijs

Uw kind voorbereiden op een fijne plek in de maatschappij, dat gebeurt op De Wijde Veert onder meer zo:

Van 7.00 tot 19.00 uur op één locatie
Op De Wijde Veert is uw kind van 7.00 tot 19.00 uur in vertrouwde handen. Op onze school is een continurooster volgens het gelijke dagenmodel van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen eten met elkaar op school samen met een leerkracht in hun eigen groep.
Er is een inpandig kinderdagverblijf, een peutergroep, voorschoolse en buitenschoolse opvang van Allente. Op de peutergroep leggen de jongste kinderen dankzij de Peuteracademie een basis in bijvoorbeeld Engels, yoga en mediawijsheid. Op de buitenschoolse opvang worden gezellige en uitdagende activiteiten per leeftijdsgroep georganiseerd. Door de intensieve samenwerking tussen de leerkrachten en de professionals van SKL, is iedereen op de hoogte van bijzonderheden rondom de leerlingen.

Individuele aandacht
Van de kleuterklas tot groep acht is er een doorgaande, herkenbare lijn in de manier van lesgeven. We zoomen in op de verschillende behoeften van leerlingen door de lesstof compact, basis of verlengd aan te bieden. Middels coöperatieve en vele andere werkvormen worden leerlingen actief betrokken bij de instructies. De ‘wisbordjes’ bijvoorbeeld, waarop kinderen tijdens de interactieve groepsles hun eigen antwoorden of mening tonen, geven de leerkracht duidelijke informatie over individuele prestaties.
We kijken gericht of de onderwijsbehoeften van elke kind vervuld worden. Wanneer er reden is voor bezorgdheid, zijn er korte lijnen tussen leerling, leerkracht en ouders. Onze kindercoach kan kinderen op weg helpen wanneer het even tegenzit. Ook zijn er specialisten op het gebied van lezen, rekenen en gedrag. Samen zoeken we naar een persoonlijke en haalbare oplossing!

Kanjerschool
De Wijde Veert is gecertificeerd om te werken volgens de Kanjertraining, een landelijke gedragsinterventie die erkend is door het Nederlands Jeugdinstituut. Deze methode geeft leerkrachten handvatten om kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken. Het is bedoeld om een vertrouwde en veilige sfeer in te klas te creëren, waarin uw kind positief over zichzelf en de ander leert te denken.
Door deze methode kunnen kinderen zich vaak beter concentreren en behalen zij betere schoolresultaten; als je lekker in je vel zit, heb je energie om fijn te leren en te spelen!
Leerkrachten geven wekelijks Kanjerlessen, al vanaf de kleuterklas. Dit gebeurt met spelletjes, rollenspel en verhalen, gebaseerd op praktijksituaties. Er zijn gekleurde petten die symbool staan voor een specifieke eigenschap. Kinderen zien zo goed de gevolgen van bepaalde sociale keuzes en bespreken die met elkaar. Kiest uw kind ervoor om een kanjer te zijn?

Meer dan leren alleen…
Onze school is een school van mogelijkheden en kansen, en die gaan verder dan hoofdzakelijk cognitief leren. De Wijde Veert heeft een theaterzaal waar musicals en gezamenlijke activiteiten worden uitgevoerd. Er is een yogaruimte waar alle kinderen geregeld oefeningen mogen doen of bijvoorbeeld kindermassage leren. Onze mediacoach ondersteunt leerkrachten en leerlingen in het mediabewust opvoeden: kinderen leren kritisch kijken naar alle digitale mogelijkheden en de voor- en nadelen die daarbij op hun pad komen.
Cookie instellingen