Ons profiel

Op openbare basisschool De Wijde Veert werken we vanuit deze vijf kernwaarden. Hier staan we voor!

Een vertrouwde school
De Wijde Veert is een grote dorpsschool voor professioneel en inspirerend onderwijs. Ons team hecht veel waarde aan een open relatie met de leerlingen en hun ouders. Kinderen leren het beste als zij zich veilig en geborgen voelen. Wij besteden daarom veel aandacht aan het welbevinden van uw kind. Onze school is een gecertificeerde Kanjerschool: een methode waarmee we de sociale vaardigheden en weerbaarheid van de leerlingen trainen.

Een verbindende school
Op De Wijde Veert geven we ‘onderwijs in nabijheid’ – onze leerkrachten staan in warme verbinding met het kind en zijn of haar ouders. Hierdoor ontdekken we precies wat uw kind nodig heeft. Een prettige ontwikkeling is het gevolg. Eventuele problemen zijn we vaak voor of houden we klein door ze direct op te lossen. Door deze positieve, oplossingsgerichte instelling voelen leerlingen zich gekend en gewaardeerd.

Een ambitieuze school
Ons vizier is gericht op de talenten van onze leerlingen. Halen wij uit elk kind wat erin zit? We anticiperen niet zozeer op wat uw kind laat zien, maar op wat we denken dat uw kind zou kunnen. Zo blijven we de leerprestaties aanmoedigen. In onze hulpklas kunnen leerlingen terecht die bij bepaalde vakken ondersteuning kunnen gebruiken. Kinderen die meer aankunnen, krijgen verdieping in de Alles Willen Weten-klas. Hier werken ze met een portfolio aan uiteenlopende leerdoelen. Zo krijgt elke leerling les op maat.

Een innovatieve school
De Wijde Veert is voortdurend in beweging. Naast de continue focus op het leveren van uitstekend onderwijs, staat ook ieders welzijn centraal. Ook al wordt er al heel veel van kinderen verwacht, niemand weet exact wat zij in de toekomst moeten weten en kunnen. We sturen daarom aan op een prettige balans tussen in- en ontspanning. We trainen executieve functies, zoals plannen, organiseren, emotieregulatie, en flexibel en sociaal gedrag. Ook tijdig ontspannen hoort daarbij en dat kan bijvoorbeeld in onze yogalessen. Geluk, plezier en blijdschap zijn belangrijk voor een gezonde ontwikkeling!

Een trotse school
De Wijde Veert staat niet voor niets goed bekend in Langedijk. Onze prestaties zijn volgens het laatste inspectiebezoek prima in orde. Samen met u zorgen we ervoor dat uw kind goede kansen krijgt zich te ontplooien. We zijn er trots op dat we uit alle kinderen het beste naar boven halen!
 

Vertrouwd, verbindend, ambitieus, innovatief en trots – dat is De Wijde Veert. Welkom

Cookie instellingen