Opvang

In het gebouw de Palet zit naast basisschool De Wijde Veert ook opvang van Allente. 
 

Kinderdagverblijf PetteVlet

Er zijn 4 groepen op de PetteVlet: Kamer Pluk, Kamer Takkie, Kamer Janneke en flexgroep Kamer Jip.

Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met vaste medewerkers, zodat uw kind op de vaste dagen bekende gezichten ziet. Dat geeft een goed gevoel en voelt uw kind zich veilig en vertrouwd. Uw kind leert op het kinderdagverblijf om te gaan met andere kinderen en met andere verzorgers dan de eigen ouders. Via het Ouderportaal krijgt u iedere opvangdag een verslag van de dag, soms ondersteund met foto's. Zo kunt u meebeleven wat u kind meemaakt en geleerd heeft die dag. Komt u een keer kijken wat De Pettevlet voor uw kind kan betekenen?

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
07.00 tot 18.30 uur
07.00 tot 18.30 uur
07.00 tot 18.30 uur
07.00 tot 18.30 uur
07.00 tot 18.30 uur

Contactinformatie:
Kijk voor informatie over de contactinformatie van elke groep op www.allente.nl
 

Kinderdagverblijf kamer Aagje 3+

Peuters die 3 jaar worden op kinderdagverblijf De Pettevlet gaan naar de 3+ groep, genaamd kamer Aagje. Op deze kamer worden gerichte activiteiten aangeboden, om de peuters goed voor te bereiden op de basisschool. Er wordt tevens nauw samen gewerkt met de peuteropvang, de groepen grenzen aan elkaar. De kinderen spelen ook vaak samen op het gemeenschappelijke binnenplaatsje. Het kan gebeuren dat uw kind niet direct naar kamer Aagje kan als hij/zij 3 jaar wordt, als er nog geen plek is. We doen ons uiterste best om de doorstroom zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
07.00 tot 18.30 uur
07.00 tot 18.30 uur
07.00 tot 18.30 uur
07.00 tot 18.30 uur
07.00 tot 18.30 uur

Contactinformatie:
0226 345 035
aagje@allente.nl
 

Peuteropvang De Kleine Veert

Er worden verschillende activiteiten aangeboden zoals gym, peuteryoga, muziek, voorlezen en natuurlijk spelen en knutselen. Daarbinnen krijgt uw kind via een aantal aparte methodieken spelenderwijs verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden in de vorm van Engels en Digidreumes. De activiteiten worden allemaal op het ontwikkelingsniveau van het kind aangeboden en hebben een spelend karakter. De Kleine Veert is een VVE peuteropvang en hier kunnen ook peuters terecht die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij hun (taal)ontwikkeling.

De Kleine Veert is alle dagen open, 40 weken per jaar. Tijdens de schoolvakanties is De Kleine Veert gesloten

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
08.30 tot 12.30 uur
08.30 tot 12.30 uur
08.30 tot 12.30 uur
08.30 tot 12.30 uur
08.30 tot 12.30 uur

Contactinformatie:
085 48 72 209
dekleineveert@allente.nl
 

BSO Ziezo

De kleuters worden na schooltijd uit de klas gehaald en gaan met de leidster naar de BSO ruimte. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelf naar de BSO. BSO Ziezo is voor kinderen tot 7 jaar. Er is hier alle ruimte om zowel binnen als buiten te spelen. Het enthousiaste team zorgt voor een afwisselend programma, je kan je niet vervelen op BSO Ziezo. Als de kinderen 7 jaar worden gaan ze naar BSO 't Honk.op het LSVV terrein. Onder begeleiding gaan de kinderen vanaf school naar deze locatie.

Openingstijden:
  VSO BSO
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
07.00 tot 08.30 uur
07.00 tot 08.30 uur
07.00 tot 08.30 uur
07.00 tot 08.30 uur
07.00 tot 08.30 uur
14.00 tot 18.30 uur
14.00 tot 18.30 uur
14.00 tot 18.30 uur
14.00 tot 18.30 uur
14.00 tot 18.30 uur

Contactinformatie
0226 344 401
ziezo@allente.nl
 

Interesse of vragen?

Heeft u een vraag of interesse in opvang bij Ziezo? U kunt zich eenvoudig aanmelden via www.allente.nl of bel met onze afdeling Planning en Plaatsing: 0226-320208 (keuzetoets 1). Een email kunt u sturen naar plaatsing@allente.nl.
Cookie instellingen