Opvang

Dagopvang Pettevlet

Geopend op maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 18:30.
 
Dagopvang 0-4 jaar
Graag informeren wij u over de mogelijkheden die onze kinderopvang biedt. Onze kinderdagverblijven liggen verspreid over de gemeente Langedijk. Zo hebben wij een kinderdagverblijf in Sint Pancras (de Stampertjes en Twiddel), in Broek op Langedijk (de Tierlantijn) en in Noord Scharwoude (de PetteVlet). Afhankelijk van de locatie werken wij met verticale en/of horizontale groepen. Bij Twiddel en de PetteVlet hebben wij ook een groep, speciaal voor de grotere kinderen, de 3+ groep.

Onze pedagogische meerwaarde ligt met name in het stimuleren van de ontwikkeling van het kind in al haar facetten. Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met andere kinderen en leren met hen te spelen. Zo leren zij te delen met anderen en ook andere verzorgers te vertrouwen. Deze basis is van grote invloed op hun verdere (sociale) ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om kinderen positief te bekrachtigen, omdat kinderen (en uiteraard niet alleen kinderen) een positieve respons geven op een positieve benadering.

Onze deuren staan in principe open voor alle kinderen die kinderopvang nodig hebben, ongeacht levensovertuiging, herkomst of levenswijze. Ook kinderen met een lichamelijke of fysieke beperking zijn bij ons welkom, voor zover de begeleiding van deze kinderen binnen onze mogelijkheden ligt.
Bij kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt, wordt samen met de ouders en eventueel samenwerkende instanties als Parlan (Alert4You), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), MEE, een individueel ontwikkelingsplan opgesteld.

U kunt bij ons terecht voor
  • hele dagopvang
  • halve dagopvang
  • flexibele opvang


Wij bieden u een jaarcontract van 52 weken. Voor dagen waarop u geen gebruik maakt van onze opvang en voor de officiele feestdagen, bieden wij onder bepaalde voorwaarden ruilmogelijkheden aan.

Voor informatie over de kosten kunt u gebruik maken van onze rekentool, kijken op de website of contact opnemen met afdeling Kindplanning & Plaatsing, telefoon 0226-320208 keuzetoets 1.


Aanmelden kunt u doen middels het aanmeldingsformulier op de website
 

Buitenschoolse opvang Ziezo

Geopend op maandag t/m vrijdag.
 
Buitenschoolse opvang (BSO): uitdagend, sportief, creatief en vooral leuk!
Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Daar sluit de BSO van Kinderopvang Langedijk zoveel mogelijk bij aan.
Onze BSO is er voor kinderen vanaf vier jaar totdat zij overgaan naar het voortgezet onderwijs. Uw kind kan bij ons terecht voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen en in vakanties. Het is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Er zijn uitstapjes en workshops van dansles tot voetbaltraining. De kinderen kunnen zich ook lekker met een boek terugtrekken op de bank of in een luie stoel. Want voorop staat dat BSO voor kinderen vrije tijd moet zijn. Dat wil zeggen dat bijna alles mag en niets moet.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Allente

Mogelijkheid tot ruilen
Onder bepaalde voorwaarden kunt u dagdelen ruilen. Dat geldt bijvoorbeeld voor dagen dat uw kind niet van de opvang gebruik maakt. De ruilregels zijn te vinden op de website onder 'Voor ouders'. 

Vakantie en studiedagen
Tijdens de schoolvakanties bieden wij vakantieopvang aan. Als u een regulier contract heeft, zijn de vakanties en studiedagen bij de prijs inbegrepen. Er bestaat een mogelijkheid tot het afnemen van extra dagdelen. Deze worden dan apart in rekening gebracht.
 
Cookie instellingen