Peuterspeelzaal

Leren, spelen en ontwikkelen met plezier!


Bij Allente vinden wij het belangrijk dat een kind zich kan ontplooien en ontwikkelen in een veilige en ontspannen omgeving, waar alles draait om het kind. Dat geldt zowel voor onze kinderdagverblijven als voor onze peuterspeelzalen.

Wij werken met de ontwikkelingsgerichte VVE methode Startblokken. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en speelt een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling van peuters als voorbereiding op de basisschool. Startblokken speelt in op de belevingswereld van het kind en is erop gericht dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Deze aanpak is behalve op taal, ook gericht op de sociaal-emotionele en op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Op het gebied van rekenen kijken wij bijvoorbeeld of het kind kan tellen en begrippen als groot, groter, grootst, licht en zwaar begrijpt. Op het sociaal-emotionele vlak kijken we bijvoorbeeld naar het samenspel en het omgaan met elkaar. We stimuleren de persoonlijke zelfstandigheid. De kinderen mogen, in hun eigen tempo, de wereld ontdekken. Omdat het kindgericht is, is deze werkwijze geschikt voor alle kinderen. Na de peuteropvang is de basisschool nog maar een kleine stap.

Geopend op maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 11:45 uur, 40 weken per jaar.

Kijk op de website van Allente voor meer informatie
Cookie instellingen